Středočeské muzeum – konkurz (konzervace sbírek)

Publikováno 19. 2. 2020

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucí/ho Oddělení konzervace sbírek.

Podmínky:

 • místo výkonu práce Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
 • plný pracovní úvazek
 • zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
 • platová třída 11–12 dle praxe a dosaženého vzdělání
 • pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou – jeden rok (s možností prodloužení)
 • nástup možný ihned

Náplň práce:

 • plánuje, řídí a kontroluje činnost oddělení konzervace sbírek – vede tým konzervátorů
 • provádí průzkum stavu sbírkových předmětů, konzervátorské a restaurátorské zásahy
 • provádí radiografický průzkum sbírkových předmětů
 • provádí stanovení prvkového složení sbírkových předmětů na rentgen-fluorescenčním analyzátoru
 • obsluhuje plazmochemickou aparaturu – po zaškolení
 • dohlíží na realizaci preventivní konzervace

Požadované vzdělání:

 • VŠ v oboru technolog konzervace a restaurování nebo v oboru konzervace a restaurování

Další požadavky:

 • komunikační dovednosti, samostatnost, spolehlivost a iniciativní přístup k řešení problémů

Výhodou:

 • praxe v oboru konzervace – restaurování
 • praxe v řízení menšího pracovního kolektivu
 • povolení MK ČR k restaurování kulturních památek
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření SÚJB
 • znalost AJ slovem i písmem

Přihlášku zasílejte na e-mailovou adresu:

Přihláška musí obsahovat:
– osobní údaje, strukturovaný životopis, ve kterém musí být uvedeno splnění kvalifikačních předpokladů a dalších dovedností, motivační dopis, kopii dokladu o nejvyšším vzdělání, další doklady, kterými se může uchazeč prezentovat, spojení na uchazeče: e-mail, telefon.

Odesláním životopisu berete na vědomí, že Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v souladus Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 shromažďuje, zpracovává a uchovávávaše osobní údaje pod dobu jednoho roku, za účelem administrace přijetí vhodného uchazeče na vypisovanou pozici.

Vybraní uchazeči budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

Termín ukončení výběrového řízení: dokud nebude nalezen vhodný kandidát.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypisovanou pozici neobsadit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených uchazečů (splňujících požadované kvalifikační podmínky) nebude na pozici nikdo vybrán.