Uzávěrka 31. 10.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 11. 10. 2022

Středočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na pracovní pozici ředitele/ky Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je veřejnou krajskou knihovnou, která vznikla v roce 1897 původně jako spolková s názvem Lidová knihovna na Kladně. Jejím sídlem je bývalý Okresní dům z roku 1910 – stavební památka, jež po nedávné rekonstrukci interiéru poskytuje prostor pro moderní knihovnické
a informační služby i příjemné prostředí návštěvníkům.

Co vás na této pozici čeká?

Organizace a řízení příspěvkové organizace, plnění povinností vyplývajících ze Zákoníku práce, zodpovědnost za správu a hospodaření se svěřeným majetkem, pořádání výstavních akcí, odborných seminářů, publikační činnost, zajišťování činností dle zřizovací listiny, participace na projektovém řízení, iniciativní přístup k dalšímu rozvoji knihovny a iniciativní zapojení do systematické práce krajských knihoven ve vazbě na Státní kulturní politiku.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

 • VŠ v magisterském studijním programu (ekonomického, právního, humanitního nebo technického zaměření)
 • znalost právních předpisů (č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 314/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 121/2000 Sb., autorský zákon)
 • znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
 • alespoň 2 roky praxe ve vedoucí pozici (minimální počet řízených osob 9)
 • manažerské schopnosti
 • organizační a komunikační dovednosti
 • výborná znalost českého jazyka
 • úcta ke kulturnímu dědictví, tradicím a schopnost nadále je uchovávat a přesvědčivě prezentovat
 • řidičský průkaz sk. B

Výhodou je:

 • alespoň 2 roky praxe v územním samosprávném celku nebo v příspěvkové organizaci
 • VŠ studium archivářství nebo informačních systémů nebo managementu kultury
 • kontakty a zkušenosti v oboru veřejných knihovnických a informačních služeb
 • odborná publikační činnost, soupis odkazů na publikované odborné články, studie, eseje, monografie

prosím, doložte jako samostatnou přílohu životopisu

 • zkušenost s řízením projektové činnosti
 • zkušenost s vedením a provozem kulturního zařízení
 • zkušenost se spoluprací s médii
 • zkušenost s kulturními a kreativními odvětvími
 • praxe v oboru veřejných knihovnických a informačních služeb
 • znalost SW pro evidenci knihovních fondů
 • znalost AJ

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce do 31. 10. 2022 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. V případě doručení poštovní službou je rozhodující otisk podacího razítka 31. 10. 2022.

Podrobné informace k podmínkám výběrového řízení naleznete na stránkách https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/volna-pracovni-mista.

Doporučené informační zdroje: https://svkkl.cz, Středočeská vědecká knihovna trojím pohledem, sborník k 120. výročí, ISBN 978-80-85191-53-0.