Uzávěrka 28. 4.

Štátny komorný orchester Žilina – konkurz (zástupca koncertného majstra violončiel)

Publikováno 13. 3. 2023

Generálny riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina vypisuje konkurz na miesto: zástupca/zástupkyňa koncertného majstra violončiel (zástup za materskú dovolenku) s nástupnou mzdou od 1 400 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v sále Domu umenia Fatra v Žiline v utorok 2. mája 2023 o 14 hod.

Uzávierka prihlášok: 28. 4. 2023

Prihlášky, štruktúrovaný životopis, program sólového repertoáru konkurzu a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte e-mailom na .

Prosíme uviesť v konkurznej prihláške, či uchádzač požaduje zabezpečiť klavírny sprievod alebo si zabezpečí vlastného korepetítora.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru alebo absolutórium konzervatória

Predpokladaný nástup: 1. 9. 2023 (podľa dohody)

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto zástupca koncertného majstra violončiel:

Sólový repertoár:

  • klasický koncert (pomalá a rýchla časť vrátane kadencií)
  • sólová suita J. S. Bacha (ľubovoľná jedna časť)
  • romantický koncert – rýchla časť

Orchestrálne party a orchestrálne sóla:

A. Corelli: Concerto grosso op. 6 č. 8, 2. časť Allegro

W. A. Mozart: Symfónia č. 41 C dur KV 551 “Jupiterská“ – 1. a 4. časť

L. van Beethoven: Symfónia č. 5 c mol – 2. časť

L. van Beethoven: Symfónia č. 8 F dur – 3. časť Trio

L. van Beethoven: Coriolan – predohra op. 62

F. Mendelssohn-Bartholdy: Symfónia č. 4 A dur “Talianska“ – 4. časť

J. Brahms: Klavírny koncert č. 2 B dur op. 83 – 3. časť

A. Dvořák: Česká suita – Furiant

C. Franck: Panis angelicus – sólo

J. Cikker: Spomienky – 3. časť

Štátny komorný orchester Žilina ponúka uchádzačom tieto benefity:

• práca v renomovanej kultúrnej inštitúcii,

• slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania,

• 5 týždňov dovolenky,

• finančný príspevok na stravu.