Uzávěrka 25. 11.

Štátny komorný orchester Žilina – konkurz (vedúci skupiny viol)

Publikováno 3. 10. 2022

Generálny riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina vypisuje konkurz na plný pracovný úväzok na miesto: vedúci skupiny viol s nástupnou mzdou od 1 200 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v sále Domu umenia Fatra v Žiline v utorok 29. novembra 2022 o 14 hod.

Uzávierka prihlášok: piatok 25. 11. 2022

Prihlášky, štruktúrovaný životopis, program sólového repertoáru konkurzu a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte e-mailom na .

Prosíme uviesť v konkurznej prihláške, či uchádzač požaduje zabezpečiť klavírny sprievod alebo si zabezpečí vlastného korepetítora.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru alebo absolutórium konzervatória

Predpokladaný nástup: 1. 1. 2023 (podľa dohody)

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto vedúci skupiny viol:

Sólový repertoár:

  • klasický koncert (pomalá a rýchla časť vrátane kadencií) F. A. Hoffmeistera alebo C. Stamitza
  • jedna ľubovoľná časť sólovej sonáty alebo suity J. S. Bacha alebo suity M. Regera

Orchestrálne party a orchestrálne sóla:

E. H. GRIEG: Holbergova suita – 5. časť Rigaudon
J. CIKKER: Spomienky – 3. časť
S. PROKOFIEV: Klasická symfónia – 1. a 4. časť
W. A. MOZART: Predohra k opere Figarova svadba
W. A. MOZART: Symfónia č. 40 g mol KV 550 – 1. a 4. časť
L. van BEETHOVEN: Symfónia č. 5 – 2. časť
B. SMETANA: Predohra k opere Predaná nevesta
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Symfónia č. 4 – 1.časť (fugáto, takt 218 – 331) + celé Saltarello
A. DVOŘÁK: Česká suita – Furiant

Štátny komorný orchester Žilina ponúka uchádzačom tieto benefity:

• práca v renomovanej kultúrnej inštitúcii,
• slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania,
• 5 týždňov dovolenky,
• stravné lístky.