Uzávěrka 28. 4.

Štátny komorný orchester Žilina – konkurz (vedúci skupiny viol)

Publikováno 13. 3. 2023

Generálny riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina vypisuje konkurz na plný pracovný úväzok na miesto: vedúci/vedúca skupiny viol s nástupnou mzdou od 1 450 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v sále Domu umenia Fatra v Žiline v utorok 2. mája 2023 o 14 hod.

Uzávierka prihlášok: piatok 28. 4. 2023

Prihlášky, štruktúrovaný životopis, program sólového repertoáru konkurzu a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte e-mailom na .

Prosíme uviesť v konkurznej prihláške, či uchádzač požaduje zabezpečiť klavírny sprievod alebo si zabezpečí vlastného korepetítora.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru alebo absolutórium konzervatória

Predpokladaný nástup: 1. 9. 2023 (podľa dohody)

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto vedúci skupiny viol:

Sólový repertoár:

  • klasický koncert (pomalá a rýchla časť vrátane kadencií) F. A. Hoffmeistera alebo C. Stamitza
  • jedna ľubovoľná časť sólovej sonáty alebo suity J. S. Bacha alebo suity M. Regera

Orchestrálne party a orchestrálne sóla:

E. H. GRIEG: Holbergova suita – 5. časť Rigaudon

J. CIKKER: Spomienky – 3. časť

S. PROKOFIEV: Klasická symfónia – 1. časť (od 87 po 103), 4. časť (od písmena 43 po 83)

W. A. MOZART: Predohra k opere Figarova svadba (prvých 24 taktov)

W. A. MOZART: Symfónia č. 40 g mol KV 550 – 1. časť (od začiatku po takt 37 a od taktu 105 po takt 134) 4. časť (od taktu 147 s predtaktím až po takt 205)

L. van BEETHOVEN: Symfónia č. 5 – 2. časť (1–10, 23–37, 49–57, 72–75, 98–105)

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Symfónia č. 4 – 1.časť (fugáto, takt 218–331) + Saltarello (začiatok po takt 53 a od taktu 133 až 156)

A. DVOŘÁK: Česká suita – Furiant (od písmena F 8 taktov)

Štátny komorný orchester Žilina ponúka uchádzačom tieto benefity:

• práca v renomovanej kultúrnej inštitúcii,

• slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania,

• 5 týždňov dovolenky,

• finančný príspevok na stravu.