Uzávěrka 3. 5.

Štátny komorný orchester Žilina – konkurz (koncertný majster huslí)

Publikováno 23. 3. 2022

Generálny riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina vypisuje konkurz na plný pracovný úväzok na miesto: koncertný majster huslí s nástupnou mzdou od 1 500 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v sále Domu umenia Fatra v Žiline v utorok 10. mája 2022 o 14.00.

Uzávierka prihlášok: utorok 3. 5. 2022

Prihlášky, štruktúrovaný životopis, program sólového repertoáru konkurzu a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte emailom na:

Prosíme uviesť v konkurznej prihláške, či uchádzač požaduje zabezpečiť klavírny sprievod alebo si zabezpečí vlastného korepetítora.

Vybraní uchádzači budú na konkurz pozvaní e-mailom, a to najneskôr 4. 5. 2022.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru alebo absolutórium konzervatória

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto koncertný majster huslí: 

Sólový repertoár: 

• W. A. Mozart: jeden z koncertov č. 3 G dur, č. 4 D dur, č. 5 A dur – 1. a 2. časť vrátane kadencií 

• 1 ľubovoľná časť sólovej sonáty alebo partity J. S. Bacha 

• romantický koncert – 1. časť vrátane kadencie 

Orchestrálne party a orchestrálne sóla:

W. A. MOZART: Serenáda č. 7 D dur KV 250 Haffnerova – Rondo
A. DVOŘÁK: Česká suita – Furiant
E. GRIEG: Holbergova suita – Rigaudon
P. I. ČAJKOVSKIJ: Suita č. 4 Mozartiana – 4. časť Téma s variáciami, var. č. IX J. SUK: Rozprávka
I. STRAVINSKIJ: Pulcinella – 2. Serenata, 3. Scherzino od Allegro po Meno mosso
J. CIKKER: Spomienky – 2. a 3. časť E. SUCHOŇ: Malá suita s passacagliou – Scherzo

Štátny komorný orchester Žilina ponúka uchádzačom tieto benefity:

práca v renomovanej kultúrnej inštitúcii,
• slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania,
• 5 týždňov dovolenky,
• stravné lístky.