Uzávěrka 25. 11.

Štátny komorný orchester Žilina – konkurz (2. trúbka s povinnosťou hrať 1. trúbku)

Publikováno 3. 10. 2022

Generálny riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina vypisuje konkurz na plný pracovný úväzok na miesto: 2. trúbka s povinnosťou hrať 1. trúbku s nástupnou mzdou od 1 100 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v sále Domu umenia Fatra v Žiline v utorok 29. novembra 2022 o 14 hod.

Uzávierka prihlášok: piatok 25. 11. 2022

Prihlášky, štruktúrovaný životopis, program sólového repertoáru konkurzu a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte e-mailom na .

Prosíme uviesť v konkurznej prihláške, či uchádzač požaduje zabezpečiť klavírny sprievod alebo si zabezpečí vlastného korepetítora.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru alebo absolutórium konzervatória

Predpokladaný nástup: 1. 1. 2023 (podľa dohody)

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto 2. trúbka s povinnosťou hrať 1. trúbku

Sólový repertoár:

  • J. Haydn: Koncert Es dur (1. časť s kadenciou a 2. časť) hraný na B trúbke
  • Orchestrálne party a orchestrálne sóla:

L. van BEETHOVEN: Symfónia č. 9 d mol op. 125: 4. časť Presto, Prestissimo, Allegro assai od taktu 25.
G. ROSSINI: Predohra k opere William Tell: Allegro vivace
A. DVOŘÁK: Slovanský tanec č. 1, od písmena I – po písmeno J
A. DVOŘÁK: Slovanský tanec č. 4. druhá repetícia takt 9. – 16.
A. DVOŘÁK: Slovanský tanec č. 7. písmeno C (po písmeno D)
A. DVOŘÁK: Symfónia č. 9 e mol op. 95: IV. časť Allegro con fuoco takty 10. – 25.
I. STRAVINSKIJ: Pulcinella: Toccata od čísla 65 po č. 73, Minuetto + Finale od č. 98 do konca
G. F. HÄNDEL: Mesiáš, Hallelujah, Allegro od taktu 14. – do konca.
N. RIMSKIJ-KORSAKOV: Šeherezáda – 4. časť

Štátny komorný orchester Žilina ponúka uchádzačom tieto benefity:

• práca v renomovanej kultúrnej inštitúcii,
• slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania,
• 5 týždňov dovolenky,
• stravné lístky.