Uzávěrka 20. 2.

Státní zámek Duchcov – konkurz (kastelán/ka)

Publikováno 20. 2. 2023

Ředitel NPÚ, územní památkové správy v Praze vypisuje výběrové řízení na jmenovanou vedoucí pozici: správce/správkyně památkového objektu – kastelána/kastelánky státního zámku Duchcov.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně
 • řídicí schopnosti a prokazatelnou praxi ve vedoucí pozici min. 3 roky
 • zkušenost s vedením pracovního týmu (min. 7 zaměstnanců)
 • praxi v ekonomickém řízení
 • tvůrčí a koncepční myšlení
 • komunikační schopnosti
 • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • uživatelskou znalost práce na PC včetně MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič / ka
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • znalost práce v oblasti správy a údržby památkového objektu
 • zkušenosti s návštěvnickým provozem
 • znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
 • praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (max. 11. platová třída)
 • pracovní poměr na dobu 1 roku založený jmenováním s možností následného prodloužení až na dobu neurčitou
 • pět týdnů dovolené
 • mobilní telefon s výhodným tarifem
 • peněžitý příspěvek na stravování
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • zajímavou práci v přední kulturní a výzkumné instituci v prostředí kulturní památky
 • volné vstupy na hrady a zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Místo výkonu práce: Duchcov

Předpokládaný termín nástupu: jmenování do funkce od 1. května 2023, případně dle dohody

Uchazeči o místo doručí přihlášku výhradně v písemné podobě do 1. března 2023 v zalepené obálce na adresu Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Personální oddělení, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3-Žižkov; na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – kastelán/ka SZ Duchcov“.

Součástí písemné přihlášky musí být:

 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail a s údaji prokazujícími splnění požadavků kladených obsazovanou pozici
 • motivační dopis v českém jazyce a ve světovém jazyce, který uchazeč aktivně ovládá
 • strukturovaný návrh koncepce rozvoje provozu, prezentace, údržby a obnovy zámku Duchcov v rozsahu max. 5 A4
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (uchazeč může odkázat na shodný dokument ve svém osobním spisu uložený u Národního památkového ústavu, pokud již není součástí osobního spisu uchazeče u Národního památkového ústavu)

Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://www.npu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Informace o výběrovém řízení:

Výběrové řízení bude vícekolové. 1. kolo proběhne administrativním výběrem uchazečů pro osobní pohovory, které proběhnou v 2. kole. Druhé kolo (osobní pohovory před výběrovou komisí) proběhnou 9. března 2023. Uchazeči vybraní do 2. kola obdrží pozvánky e-mailem. Uchazeči pozvaní do 2. kola budou požádáni o poskytnutí kontaktních údajů na osoby, které může Národní památkový ústav kontaktovat za účelem poskytnutí referencí o uváděných pracovních referencích uchazeče.

Národní památkový ústav je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.