Státní oblastní archiv v Litoměřicích – konkurz (archivář/ka)

Publikováno 17. 3. 2022

PP na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené nejdéle do 8. 4. 2024.

Vysokoškolské (Bc.) vzdělání nutné.

Náplň práce: zajišťuje badatelskou agendu, včetně evidence badatelských listů, předkládání materiálu badatelům a jeho úklidu, kopírování archiválií a výběru poplatků, vyřizuje badatelské dotazy, má na starosti digitalizaci archiválií, dohlíží na fyzický stav archiválií a v případě potřeby provádí jejich základní dezinfekci, podílí se na zajištění administrativní a hospodářské agendy pobočky.

Podrobnosti