Uzávěrka 27. 3.

Státní hrad a zámek Velhartice – konkurz (kastelán/ka)

Publikováno 28. 2. 2019

Ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích, vypisuje výběrové řízení na místo správce památkového objektu – kastelána/ku státního hradu a zámku Velhartice.

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání
• aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
• řidičský průkaz skupiny B
• komunikační schopnosti, schopnost vést kolektiv a řešit konfliktní situace
• orientaci v ekonomické agendě správy památkového objektu
• tvůrčí a koncepční myšlení
• zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
• dobrou znalost práce na PC (nejméně MS Office – Word, Excel, PowerPoint)
• trestní bezúhonnost
Výhodou:
• znalost práce v oboru – správa a údržba památkového objektu
• zkušenosti s návštěvnickým provozem
• znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
• praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce
• prokazatelnou praxi v oblasti kulturního dědictví (nejlépe na vedoucí pozici) min. 3 roky

Místo výkonu práce: Státní hrad a zámek Velhartice
Předpokládaný termín nástupu za účelem převzetí funkce: 1. 11.2019
Pracovní poměr je založen jmenováním. Předpokládaný termín jmenování do funkce kastelána státního hradu a zámku Velhartice je 1. 1. 2020.

Nabízíme:
• platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (12. platová třída)
• zaměstnanecké stravenky
• mobilní telefon s výhodným tarifem
• volný vstup na všechny památkové objekty spravované NPÚ i pro rodinné příslušníky
• práci v atraktivním prostředí kulturní památky
• stabilitu státní příspěvkové organizace
• možnost dalšího vzdělávání
• možnost bydlení přímo v areálu zámku
Zájemci o místo doručí písemnou nabídku do 27. 3. 2019 do 15.00 v zalepené obálce na adresu kontaktní osoby:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
Ing. Marcela Janáčová
nám. Přemysla Otakara II. č. p. 34
370 21 České Budějovice
Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – kastelán – Velhartice“
Součástí písemné nabídky musí být:
• motivační dopis
• strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail
• návrh koncepce rozvoje provozu a prezentace státního hradu a zámku Velhartice
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Případné upřesňující dotazy zodpoví e-mailem Marcela Janáčová, E .
Další informace k postupu výběrového řízení:
Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dnu.
Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem. Předběžně si prosím rezervujte termíny od 3. do 10. 4. 2019.
O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru.
První tři vybraní uchazeči z 2. kola budou požádáni o zaslání kontaktů na referenční osobu, které bude zaslán referenční list pro potřeby výběrového řízení.

NPÚ je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.