Uzávěrka 15. 3.

Šluknov – konkurz (vedoucí organizační složky Kultura a cestovní ruch)

Publikováno 21. 2. 2023

Hlavním účelem je zajišťování a vytváření podmínek pro realizaci kulturní, společenské a výchovně vzdělávací činnosti pro město Šluknov, a to zejména ve Šluknovském zámku včetně parku, Regionálním informačním centru a Domě kultury.

Dále zajišťuje provoz, pronájmy, běžnou údržbu a běžné opravy Šluknovského zámku včetně parku a Regionálního informačního centra, Domu kultury a Městské knihovny.

Uchazeč podá písemnou přihlášku nejpozději do 15. 3. 2023 do 16 hodin osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou.

Podrobnosti