Slovenské národné múzeum – konkurz (účetní majetku)

Publikováno 9. 2. 2023

Požadujeme vzdelanie v odbore (ekonomické, účtovníctvo).

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Evidencia a účtovanie majetku organizácie v určenom rozsahu, najmä zaradenie, vyradenie majetku v zmysle 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, nastavenie účtovných a daňových odpisov, účtovanie skladových zásob, spolupráca na inventarizácii a na mesačných a ročných účtovných uzávierkách.
Termín nástupu: 1. 3. 2023, resp. dohodou