Slovenské národné múzeum – konkurz (personální referent/ka)

Publikováno 22. 2. 2023

Termín nástupu od 1. 4. 2023, resp. dohodou.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné zabezpečovanie personálnej agendy, uzatváranie pracovných zmlúv, zmien pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, vypracovanie platového výmeru, zadávanie osobných údajov spojených so vznikom, zmenami, skončením pracovného pomeru a odmeňovaním do systému SOFTIP-PROFIT, poisťovanie zamestnancov, spracovanie dochádzky a iné.