Uzávěrka 21. 6.

Slezské zemské muzeum – konkurz (správce informačních a komunikačních technologií)

Publikováno 10. 6. 2019

Slezské zemské muzeum vypisuje výběrové řízení na volnou pracovní pozici správce informačních a komunikačních technologií.

Uchazeči o toto pracovní místo mohou své přihlášky zasílat nejpozději do 21. 6. 2019 do 12 hodin, a to v zalepené obálce s uvedením zpětné adresy a označením na obálce: „Výběrové řízení – Správce IT“.

Přihlášky mohou odevzdávat osobně nebo poštou na adresu: SZM, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava.