Uzávěrka 10. 8.

Slezské zemské muzeum – konkurz (majetkový/á účetní)

Publikováno 22. 7. 2022

Slezské zemské muzeum vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo majetkové/ho účetní/ho.

Požadované kvalifikační předpoklady:

• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání,

• znalost prostředí příspěvkových organizací a znalost účtování v oblasti majetku vítána,

• praxe v oboru alespoň v délce 3 let,

• znalost předpisů v oblasti účetnictví.

Další požadavky:

• schopnost samostatné i týmové práce, flexibilita, zodpovědnost,

• znalost práce na PC, znalost informačního systému Helios vítána,

• ochota studia zákonů, předpisů a nařízení vztahujících se k výkonu práce majetkové účetní,

• dobré komunikační a organizační schopnosti,

• morální a trestní bezúhonnost,

• spolehlivost, časovou flexibilitu, zodpovědnost, odolnost vůči stresu.

Povinné přílohy přihlášky:

• strukturovaný profesní životopis,

• bezúhonnost doložená výpisem z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),

• motivační dopis,

• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

• písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Nástup: dle dohody.

Platové podmínky: 10. platová třída.

Pracovní poměr bude uzavřen na plný úvazek.

Termín pohovoru: uzávěrka příjmu přihlášek do výběrového řízení je dne 10. 8. 2022 do 12 hodin. Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor před výběrovou komisí, které představí své záměry a představy o výkonu pracovního místa. Pohovor s vybranými a pozvanými uchazeči se uskuteční ode dne 11. 8. 2022 v prostorách ředitelství SZM na adrese Nádražní okruh 31, 746 01 Opava.

Přihlášky zasílejte poštou v zalepené obálce s uvedením zpětné adresy a s označením na obálce „Výběrové řízení – majetková účetní“ nebo odevzdejte osobně na adresu Nádražní okruh 31, 746 01 Opava nejpozději do 10. 8. 2022 do 12 hodin.