Slezské divadlo Opava – konkurz (účetní – pokladní)

Publikováno 17. 2. 2022

Ředitel Slezského divadla Opava vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní –⁠ pokladní.

Požadavky:

 • Ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Výborné komunikační schopnosti
 • Výborná znalost práce na PC
 • Praxe v oboru min. 3 roky
 • Časová flexibilita
 • Trestní bezúhonnost

Náplň práce:

 • Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
 • Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
 • Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.
 • Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.
 • Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
 • Výpočet cestovních náhrad.
 • Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách.

Součástí přihlášky musí být:

 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Profesní životopis
 • Motivační dopis

Nástup možný ihned. Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 9. platová třída, osobní příplatek.

Přihlášky zasílejte na adresu Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, 746 01 Opava nebo elektronicky na adresu . Vybraní uchazeči budou následně pozváni k osobnímu pohovoru.