Slezské divadlo Opava – konkurz (asistent/ka ředitele)

Publikováno 19. 9. 2022

Ředitel Slezského divadla Opava vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo asistenta/ky ředitele.

Popis pracovní činnosti:

  • Zajišťování a koordinace souboru sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně technických prací sekretariátu ředitele divadla.
  • Vyřizování administrativní agendy ředitele divadla a korespondence podle stanovených obecných postupů.
  • Organizace pracovního programu ředitele divadla, včetně zajišťování podkladů pro jeho jednání a vystoupení.
  • Komplexní zajišťování spisové služby.
  • Archivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
  • Obsluha datových schránek.
  • Evidence poštovních zásilek, jejich distribuce a koordinace.
  • Spolupráce se Státním okresním archivem Opava a Slezským zemským muzeem.
  • Agenda vedení a provádění skartace, dle skartačního řádu.
  • Ostatní administrativní a organizační činnosti spojené s nabízeným pracovním místem.

Termín výběrového řízení je stanoven na 27. září 2022 ve Slezském divadle Opava.

Podrobnosti