Uzávěrka 15. 9.

Sladovna Písek – konkurz (lektor/ka)

Publikováno 22. 8. 2022

SLADOVNA PÍSEK o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Lektor/ka

Požadujeme:

 • minimálně SŠ vzdělání (praxe v pedagogickém či uměleckém oboru výhodou)
 • výbornou znalost českého jazyka
 • znalost anglického jazyka (popř. jiného světového jazyka) výhodou
 • výborné komunikační schopnosti
 • znalost kulturního prostředí a lektorských přístupů výhodou
 • časovou flexibilitu
 • samostatnost a spolehlivost, proaktivní přístup, kreativitu
 • vstřícnost, pohotovost v řešení nenadálých situací
 • zapálení pro věc a sounáležitost s posláním SLADOVNY PÍSEK

Pracovní rámec:

 • lektorování školních i mimoškolních skupin návštěvníků
 • dohlížení na expozice SLADOVNY PÍSEK o. p. s.
 • denní kontrola stavu exponátů
 • poskytování informací návštěvníkům
 • podílení se na instalaci a deinstalaci výstav
 • podílení se na produkčních úkolech
 • plnění dalších úkolů uložených vedením organizace

Nabízíme:

 • plný úvazek (možnost částečného úvazku)
 • nástupní mzdu: 23 000 Kč
 • zodpovědnou, kreativní a smysluplnou práci v etablované kulturní instituci s možností
 • profesního růstu
 • možnost využít vlastní kreativní přístup
 • možnost podílení se na realizaci interaktivních expozic a programu Sladovny
 • možnost dalšího vzdělávání
 • možnost podílet se na mezinárodních projektech
 • 5 týdnů dovolené
 • sick days
 • stravenkový paušál

Písemná přihláška bude obsahovat:

1) motivační dopis se stručným shrnutím vlastních zkušeností potřebných k výkonu této pozice a popisem motivace k práci ve SLADOVNĚ PÍSEK

2) strukturovaný životopis uchazeče s adresou, kontaktním telefonem a e-mailem

3) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

4) výpis z rejstříku trestů

Nástup: 1. října 2022 (případně dle domluvy)

Adresa Pracoviště:

SLADOVNA PÍSEK o. p. s.
Velké náměstí 113
397 01 Písek

Přihlášku v obálce označené „VŘ – Lektor“ zasílejte na poštovní adresu organizace uvedenou výše

(popř. odevzdejte na recepci SLADOVNY) nejpozději do 15. 9. 2022.

Upozornění: kandidáta na hledanou pozici bude vybírat komise. V případě, že doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván na ústní pohovor, který proběhne 19. 9. 2022.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.