Uzávěrka 15. 2.

Sklářské muzeum Nový Bor – konkurz (odborný zaměstnanec)

Publikováno 7. 2. 2019

Místo výkonu práce: Nový Bor
Náplň vykonávané práce je zejména:
– odborná správa muzejních sbírek a zpracovávání její dokumentace
– práce s archivními fondy
– příprava expozic a výstav a jejich instalace
– organizace muzejních programů a jejich dramaturgie
– další práce spojené s provozem muzea pro veřejnost
– práce na grantových projektech
Požadavky:
– vysokoškolské vzdělání, nejlépe v oboru dějiny umění, historie, muzeologie nebo archivnictví
– trestní bezúhonnost
– znalost minimálně jednoho světového jazyka
– uživatelská znalost práce na PC (zejména programy Word, Excel, Outlook, Ginis)
– řidičské oprávnění skupiny B výhodou
– znalost sklářské problematiky výhodou
– praxe v oboru výhodou
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
– přesné označení funkce výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
Doklady, které uchazeč musí připojit k přihlášce:
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech týkající se požadovaných činností
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí 19 110 Kč až 28 750 Kč)
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Pracovní poměr: na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou
Lhůta pro podání přihlášky: do 11 hodin dne 15. 2. 2019
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na podatelnu MěÚ na adresu: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Obálku označte textem: Výběrové řízení – odborný zaměstnanec ve Sklářském muzeu.