Uzávěrka 17. 12.

Síť Anténa (Slovensko) – konkurz

Publikováno 1. 12. 2021

Anténa je sieť kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti profesionálneho nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku.

Vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšovaniu pozície nezávislej kultúry v spoločnosti. Naším cieľom je zastupovať nezávislé kultúrne centrá v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, zlepšiť ich postavenie v systéme kultúrnej politiky a prispieť k vytvoreniu profesionálnych podmienok pre fungovanie. Viac o Anténe sa dočítate tu.

Plat: 1 080 € na živnosť/800 € na pracovnú dohodu
Miesto výkonu práce: z domu/celé Slovensko
Nástup: 1. 2. 2022

Potrebné predpoklady a zručnosti:

 • minimálne vzdelanie SŠ s maturitou, ideálne VŠ humanitný odbor – nie je však podmienkou,rozhodujúca je prax, orientácia v kultúre a motivácia pracovať v tejto sfére,
 • prax v oblasti kultúry na koordinátorskej alebo riadiacej pozícii,
 • znalosť problematiky manažmentu nezávislých kultúrnych centier aj neziskového sektora,
 • znalosť grantových systémov (najmä FPU),
 • základná orientácia v zákonoch týkajúcich sa kultúry a kultúrnej politiky v SR,
 • prezentačné, manažérske a komunikačné zručnosti – s ľuďmi, organizáciami aj inštitúciami,
 • cit pre zodpovednosť, poriadok, zmysel pre detail, riešenie problémov, systematickosť a samostatnosť,
 • základné poznatky z oblasti manažmentu (účtovníctvo, plánovanie, organizovanie, administratíva),
 • skúsenosti s fundraisingom a projektami v oblasti kultúry (príprava, manažment projektov, propagácia),
 • vynikajúce znalosť slovenského jazyka a znalosť anglického jazyka na veľmi dobrej úrovni (slovom aj písmom),
 • skúsenosti so správou sociálnych sietí a webových stránok,
 • motivácia a tímovosť.

Podrobnosti