Uzávěrka 22. 3.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny – konkurz (redaktor/ka)

Publikováno 8. 3. 2019

Český recenzovaný odborný časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje výběrové řízení na pozici redaktora/ky pro období 2019–2020.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (Sešit) je odborné periodikum zaměřující se na
současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat
domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd,
které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není
metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro
reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vychází dvakrát ročně a publikuje odborné studie i recenze. Od roku 2015 je v databázi
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science) a na Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Původní autorské
články nabídnuté redakci k publikování procházejí řádným recenzním řízením. Sešit je vydáván
Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU a je podporován grantem MK ČR.

• náplň práce: redakce, příprava a editace čísel 27/2019 a 28, 29/2020
• požadujeme: znalost českého a anglického jazyka na výborné úrovni, zkušenost s editací
akademických textů výhodou
• požadujeme: magisterský titul z teorie a dějin umění, estetiky, historie, filozofie či příbuzného oboru
• nabízíme: časově flexibilní práci na DPP (z domova)
• nástup od dubna 2019 nebo dle dohody

Prosíme zájemce o zaslání CV (se zřetelem k akademické sféře) a seznamu publikací (obojí
ve formátu PDF) na E , do předmětu napište „Open Call – redaktor/ka“ nejpozději do 22. 3. 2019.