Uzávěrka 5. 4.

Sbor Národního divadla – konkurz (tenor)

Publikováno 25. 2. 2019

Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurzní řízení do operního sboru pro hlasovou skupinu tenor. Předzpívání se bude konat ve středu dne 10. 4. 2019 ve 14.00 ve sborovém sále historické budovy ND.

Požadujeme dvě operní árie nebo jednu operní árii a jednu píseň (z českého a světového repertoáru) a vlastní notový materiál. Přihlášky s uvedením dvou konkurzních skladeb zasílejte na E

Nebo na poštovní adresu:
NÁRODNÍ DIVADLO
Aleš Mihálik, tajemník sboru ND
Ostrovní 1
112 30 Praha 1

V přihlášce laskavě uveďte vzdělání, délku praxe, adresu trvalého pobytu, trvalou a korespondenční adresu a telefonické, e-mailové spojení. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a zašlete seznam dvou děl, který předvedete. Zaslanou přihlášku považujeme za závaznou a evidujeme ji v seznamu uchazečů. Uzávěrka konkurzu je dne 5. 4. 2019. Po úspěšně vykonaném konkurzním řízení bude uzavření pracovního poměru předmětem následné vzájemné dohody se zaměstnavatelem.