Rychvald – konkurz (vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy)

Publikováno 24. 11. 2022

Město Rychvald hledá vedoucí/ho Odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy.

Požadavky:

 • praxe min. 5 let v oboru,
 • zkušenosti s vedením pracovního týmu (kolektivu) výhodou,
 • praxe ve veřejné správě vítána,
 • znalost školské legislativy a schopnost její aplikace v praxi, zákona o obcích a zákona o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků výhodou,
 • základní znalosti ze zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v úplném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úplném znění, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon),
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku školství výhodou
 • přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, který je svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý, ovládá úřední jazyk a splňuje uvedené předpoklady pro dané pracovní místo vedoucího úředníka,
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné, ale i týmové práce, komunikativnost, seriózní vystupování
 • osobní přístup ke svěřeným úkolům
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B podmínkou (aktivní řidič)

Podrobnosti