Uzávěrka 15. 9.

Rožnov pod Radhoštěm – konkurz (referent/ka kultury)

Publikováno 21. 7. 2022

Hledáme osobu, která bude pomocí ve všech činnostech nezbytných k zajištění kulturní agendy města Rožnov pod Radhoštěm. Daný člověk musí být zodpovědný, schopný plnit úkoly bez chyb a samostatně, na něhož se mohou prostě kolegové spolehnout.

Kandidát/ka musí být loajální k zaměstnavateli, k dalším partnerům a spolupracujícím subjektům. Nezbytným předpokladem je výborná schopnost udržovat dobré vztahy s kolegy a partnery a umění jednat diplomaticky, avšak v duchu zájmů a potřeb města. Kulturní referent bude podřízen vedoucímu odboru školství a kultury.

Práce je pestrá a dotýká se mnoha oblastí, odehrává se v prostředí zřizovatele kulturních příspěvkových organizací města, a byť je v řadě ohledů systematická, nejedná se o rutinu. Neustále se objevují nové úkoly a výzvy, kterým je třeba jít vstříc. Pozice je určená pro člověka, který nemusí realizovat vlastní ambice, ale má pro něj význam ztotožnit se s rozvojovými tématy, ideami či koncepcemi a být přispívatelem k jejich naplňování. Důležitý je vztah nejen k vlastní činnosti – kulturní agendě, ale k celému městu Rožnovu pod Radhoštěm. A vlastní vztah k umění a kultuře.

Podrobnosti