Uzávěrka 30. 9.

Regionální muzeum v Litomyšli – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 27. 9. 2022

Rada Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Regionálního muzea v Litomyšli.

Požadavky na uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (výhodou je zaměření v oboru muzejnictví, historie, dějiny umění, management v kultuře)
  • orientace v právních předpisech v oblasti kultury, muzejnictví, ochrany sbírkových předmětů a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací, zejména zákony č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • praxe v řízení a vedení kolektivu
  • znalost právní problematiky v oblasti muzejnictví
  • zkušenost s řídící – manažerskou pozicí v kulturní instituci