Uzávěrka 8. 3.

Regionální muzeum v Kolíně – konkurz (edukátor/ka)

Publikováno 7. 2. 2019

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici edukátora/ky v kultuře.

Pracovní náplň: 

– Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů zprostředkujících sbírky, výstavy a expozice Regionálního muzea v Kolíně a jeho poboček pro dospělé a seniory (přednášky, doprovodné programy, výlety, řemeslné a výtvarné kurzy, správa „Klubu přátel muzea“, propagace)
– Tvorba inovací v oblasti koncepce vzdělávací nabídky pro dospělé a seniory

Požadavky:

Dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání dospělých, případně obecně kulturně-historický obor a prokazatelná zkušenost s prací s dospělými či seniory
– Dobrá orientace ve způsobech prezentace kulturního dědictví
– Schopnost samostatné i týmové práce
– Kladný vztah k definovaným skupinám návštěvníků muzea
– Časová flexibilita (nutnost práce o víkendech a svátcích)
– Řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

– Flexibilní tvůrčí práci
– Pracovní poměr v rozsahu 1,0 úvazku (zahájení pracovního poměru v dubnu až červnu 2019)
– Zařazení do 11. platové třídy dle katalogu prací ve veřejných službách a správě
– Místo výkonu práce: Kolín

Přihláška musí obsahovat:
– Strukturovaný životopis
– Platný výpis z rejstříků trestů
– Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– Návrh scénáře doprovodných programů pro dospělé a seniory k výstavě „Dobrodružství cyklistiky – Éra vysokého kola v Čechách“, která bude v Regionálním muzeu v Kolíně probíhat od července do října 2019 (rozsah textu maximálně A4, posuzovaná kritéria: provázanost s tématem, zohlednění specifik dospělých a seniorů v kontextu vzdělávání, metodika práce s dospělými a seniory)

Přihlášky včetně veškerých požadovaných příloh zasílejte v písemné podobě do 8. 3. 2019 na adresu Regionální muzeum v Kolíně, Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín 1.

Informace na T 603 548 225 a 734 312 038.