Uzávěrka 29. 4.

Regionální muzeum Mělník – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 31. 3. 2022

Středočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Regionálního muzea Mělník.

Charakteristika vykonávané práce: organizace a řízení Regionálního muzea Mělník, plnění povinností vyplývajících ze zákoníku práce, zodpovědnost za správu a hospodaření se svěřeným majetkem, komunikace se zřizovatelem, zajišťování činností dle zřizovací listiny, iniciativní přístup k dalšímu rozvoji muzea.

Veškeré podrobné informace k průběhu výběrového řízení naleznete zde.