Uzávěrka 15. 3.

Projekt “Invisible Agents” in Architecture (ÚDU AV ČR) – konkurz (doktorand/ka)

Publikováno 22. 2. 2023

Ústav dějin umění AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici doktoranda/ky v projektu “Invisible Agents” in Architecture (1908–1938). Policies, Principles, and Projects in Central European Ministries of Public Works.

Pracovní smlouva se uzavírá od 1. 4. 2023 (anebo dle vzájemné dohody) na dobu jednoho roku s možností prodloužení o další dva roky. Měsíční příjem je stanoven ve výši polovičního úvazku.

Projekt se zaměřuje na činnost ministerstev veřejných prací v Rakousko-Uhersku a jeho nástupnických státech v první polovině 20. století jako důležitých, ale přehlížených aktérů produkce moderního stavitelství. Dominantní diskurs v dějinách architektury tato ministerstva do značné míry ignoruje, a proto je vnímáme jako „neviditelné agenty“, kteří ale významným způsobem přispěli k rozvoji moderní architektury. Abychom porozuměli hlouběji poli aktérů operujících v architektonických kruzích, posouváme perspektivu výzkumu směrem k ministerstvům jako klíčovým investorům. Zkoumáním postojů ministerstev v interakci s architekty a dalšími institucemi ve střední Evropě si tento projekt klade za cíl prozkoumat nejen státní architekturu v její rozmanitosti, ale ze zpětné perspektivy také předsudky, které dodnes provázejí odbornou diskusi.

Výzkumný projekt je řešen společně v Ústavu dějin umění AV ČR a v Ústavu habsburských a balkánských studií Rakouské akademie věd. Bilaterální báze umožňuje kromě vlastního zaměření na ministerstva veřejných prací také získání kritických poznatků (komparativní analýzou a překračováním tradic národních historiografií) nejen pro dva státy se společným habsburským dědictvím, ale pro dějiny moderní architektury obecně.

Studující doktorského studia se stane součástí řešitelského týmu na Ústavu dějin umění AV ČR. Pracovní náplň pro nově vypisovanou pozici bude spočívat v archivním průzkumu, zpracování dat, plnění a editování databáze a vlastním badatelském výzkumu v tematickém rámci projektu. Dále se bude zapojovat do odborného řešení i praktické organizace společných workshopů, konferencí a terénního průzkumu v České republice i Rakousku. Zároveň se očekává, že bude výstup svého bádání publikovat v zahraničním impaktovaném časopise.

Vybraný badatel či vybraná badatelka bude mít přístup k zázemí a možnostem profesního rozvoje, které nabízí Akademie věd ČR. Bude mít jedinečnou příležitost odborného kariérního růstu v rámci mezinárodního teamu.

Odborný profil:

  • student/ka doktorského studia dějin umění nebo příbuzných oborů (vizuální studia, kulturologie, moderní dějiny)
  • badatelské zaměření na moderní architekturu
  • vynikající znalost anglického jazyka (projekt je mezinárodní a částečně se odehrává v anglickém jazyce)
  • znalost německého jazyka je výhodou (česko-rakouská spolupráce)
  • týmový duch a dobré organizační schopnosti

Přihláška musí obsahovat motivační dopis, odborný životopis, seznam publikovaných textů a alespoň jeden recentně publikovaný text (ideálně v anglickém jazyce), dále kontaktní informace na osobu, která o Vás může poskytnout profesionální reference.

V případě dotazů se můžete obrátit na Dr. Vendulu Hnídkovou na e-mail s předmětem „Invisible Agents“.

Přihlášky zasílejte v tištěné podobě na adresu Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1, anebo e-mailem na s předmětem “Invisible Agents”.

Termín uzávěrky pro podávání přihlášek: 15. 3. 2023