Uzávěrka 19. 5.

Projekt CycleUp! (Česká centra) – dva konkurzy

Publikováno 15. 5. 2023

Na Ústředí Českých center byla v březnu 2023 zahájena realizace čtyřletého evropského projektu s názvem CycleUp! (3/2023–2/2027).

Jedná se o projekt, který v sobě propojuje dvě zdánlivě oddělené oblasti lidského života – svět umění a kultury a svět cyklistiky. Projekt si klade za cíl prostřednictvím umění a kreativity zahájit dialog a zvýšit povědomí o výhodách udržitelného způsobu dopravy, kterým cyklistika bezesporu je.

V rámci projektu budou pomocí různých formátů, např. rezidencí, workshopů, happeningů a dalších akcí, osloveny a do projektu aktivně zapojeny tři hlavní cílové skupiny – umělci, občané a lokální politici/cyklo-koordinátoři. Do projektu se zapojí nejenom Ústředí Českých center v Praze, ale postupně i několik Českých center v zahraničí.

Projekt je financovaný Evropskou unií v rámci programu Kreativní Evropa.

Podrobnosti