Potulná galéria (Slovensko) – konkurz (řidič-mediátor)

Publikováno 18. 4. 2023

Pre Potulnú galériu hľadáme kolegu do pozície šofér-mediátor (jún + júl 2023).

Výstavu, koncerty a workshopy na tému Dezinformácie predstavíme v regiónoch celého Slovenska. Okrem šorérovania malého nákladného auta (vodičský preukaz skupiny B) očakávame komunikatívnosť, schopnosť viesť tvorivé dielne pre deti, zapojiť zvukovú aparatúru, nainštalovať výstavu.
Začíname 5. 6. 2023 a 4 týždne budeme (počas pracovných dní) jazdiť po školách, v júli počas víkendov navštívime festivaly. Nocovanie je plánované v penziónoch, na festivaloch v odľahlých končinách výnimočne v stanoch.
Potulná galéria na malom nákladnom aute putuje po regiónoch Slovenska. Hravou formou a metaforickým jazykom umenia upozorňujeme na problematiku dezinformácii, a bojujeme proti extrémizmu. Našim poslaním je pomôcť ľuďom učiť sa myslieť kriticky, upozorňovať na potrebu tolerancie a porozumenia k menšinám a diskriminovaným.
Tešíme sa na spoluprácu.