Poštovní muzeum – konkurz (knihovník/ce)

Publikováno 18. 11. 2022

Česká pošta vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovníka/ce Poštovního muzea.

Co bude Vaší náplní práce?

  • komplexní správa knihovního fondu Poštovního muzea
  • úzká spolupráce s kurátory Poštovního muzea
  • spolupráce s partnerskými knihovnami a paměťovými institucemi
  • zajištění služeb pro badatele

Podrobnosti