Uzávěrka 18. 6.

Post-mag/Post-doc FaVU 2023/2024 – pro umělce a umělkyně

Publikováno 21. 4. 2023

Fakulta výtvarných umění VUT vyhlašuje výběrové řízení do alumni programu Post-mag/Post-doc FaVU. Program spočívá ve vzniku krátkodobých pracovních pozic, které jsou obsazovány na základě každoročně opakovaných konkurzů.

Letošní výzva pro umělce a umělkyně je vypsána na max. dvě pracovní místa s polovičním úvazkem na dobu jednoho nebo dvou semestrů.* Přihlásit se mohou absolventi a absolventky magisterského nebo doktorského programu FaVU VUT, kteří budou realizovat projekt přímo profilující či rozvíjející zaměření zvoleného ateliéru, kabinetu či katedry. Podstata spolupráce s vybraným pracovištěm musí být zřejmá z podané přihlášky a stvrzena doporučením min. jednoho pedagoga daného pracoviště.

* 1. 9. 2023 až 31. 8. 2024, nebo 1. 9. 2023 až 29. 2. 2024.

Kdo se může hlásit?

Absolventi a absolventky doktorského nebo magisterského studia FaVU VUT (k datu nástupu), max. však 3 roky od jeho ukončení. Do této doby se nezapočítává doba strávená na mateřské a rodičovské dovolené, pracovní neschopnost delší než 90 dní, či doba péče o osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Do této doby se nezapočítává ani doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi absolutoriem a podáním žádosti může být v takovém případě 5 let.

Náplň práce

 • Řešení podaného projektu v úzké spolupráci s ateliérem, kabinetem či katedrou.

Požadujeme

 • Umělecký či badatelský projekt, který bude stručně a srozumitelně obsahovat (v celkovém rozsahu max. 3 strany):
  – název projektu a popis tématu,
  – souvislost se zaměřením vybraného pracoviště,
  – harmonogram řešení,
  – předpokládaný výstup projektu.
 • Doporučení min. jednoho pedagoga vybraného pracoviště.
 • Strukturovaný životopis (vč. soupisu dosavadních uměleckých, příp. publikačních výstupů) s aktuálními kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail).

Nabízíme

 • Přátelské a inspirativní prostředí umělecké fakulty společně se stabilním zázemím prestižní vysokoškolské instituce.
 • Práci na částečný úvazek (0,5 FTE), platové ohodnocení v souladu se Mzdovým řádem VUT.
 • Smlouvu na dobu určitou, předpokládaný nástup září 2023.
 • Zaměstnanecké benefity, viz www.favu.vut.cz/prace/benefity.

Přihlášku s požadovanými přílohami zasílejte e-mailem do 18. června 2023 (včetně) na adresu .