Pište do Přítomnosti!

Publikováno 22. 10. 2018

Vyberte dle svého uvážení texty, které nám zašlete.

Texty, které se podle vašeho uvážení hodí do naší revue (v rozsahu 2–3 stran), honorujeme po otištění částkou 1 000 Kč.
Inspirujte se na http://pritomnost.cz/cz/.
Texty zasílejte na E .