Perspektiv – konkurz (Interior Designer)

Publikováno 24. 3. 2022

V Perspektivu je pro nás klíčová kvalita, kterou chápeme jako jednu z hodnot naší značky, pod kterou vznikají ambiciózní projekty.

Jak tvoje práce bude vypadat?

  • věnuješ se tvorbě komerčních interiérů,
  • jsi zodpovědný/á za návrh projektu po designové stránce,
  • spolupracuješ s týmem architektů a techniků,
  • přímo spolupracuješ s interním vizualizátorem ve studiu na finálních výstupech pro klienta,
  • jsi v úzké spolupráci s hlavním architektem projektu,
  • posouváš hranice a přinášíš nové nápady v procesu návrhu.

Podrobnosti