Uzávěrka 2. 12.

Pardubický kraj – konkurz (referent/ka Oddělení kultury a památkové péče)

Publikováno 1. 12. 2022

Krajský úřad Pardubického kraje hledá referenta/ku Oddělení kultury a památkové péče.

Náplň práce

zpracování návrhů a realizací dotačních řízení v oblasti kultury, poskytování dotací a
příspěvků žadatelům v oblasti kultury, včetně kontroly plnění podmínek daných ve smlouvách a rozhodnutích a vyúčtování poskytnutých prostředků; příprava návrhů rozpočtu Pk v kapitole Kultura a památková péče, ekonomických dokladů oddělení, sledování čerpání rozpočtem stanovených finančních prostředků kapitoly;
příprava platebních příkazů, objednávek a likvidace faktur oddělení

Podrobnosti