Uzávěrka 14. 12.

Památník národního písemnictví – konkurz (správce/správkyně depozitáře v Literárním archivu)

Publikováno 24. 11. 2022

Soustředíme se na sbírkotvornou a archivnickou činnost zachycující vývoj literatury a knižní kultury v českých zemích od 18. století až do současnosti. Naše sbírky se řadí k nejvýznamnějším v Evropě a obsahují statisíce archiválií, knih i výtvarných děl. Do našeho týmu hledáme posilu.

Pracovní náplň:

  • správa depozitáře, evidence pohybu sbírkových předmětů a lokací
  • kontrola fyzického stavu archivního materiálu, agenda související se zápůjčkami archiválií na výstavy a evidence restaurátorských prací
  • komunikace s badateli, vyřizování badatelských dotazů (i cizojazyčných) včetně archivních rešerší
  • zapojení do prezentační a publikační činnosti pracoviště

Podrobnosti