Uzávěrka 30. 7.

Památník Lety u Písku – konkurz (vedoucí)

Publikováno 27. 4. 2023

Jsme prostorem pro setkávání kultur. Otevíráme cesty ke kořenům romské identity. Uchováváme a zpřístupňujeme kulturu a historii Romů jako součást světového dědictví. Přispíváme k toleranci a vzájemnému porozumění. Pro dialog kultur, pro nás.

Jaké budou vaše hlavní úkoly?

  • budete se podílet na budování památníku Lety u Písku, Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách,
  • budete řídit chod a provoz Památníku, jak po stránce technické a ekonomické, tak i po stránce jeho kulturní a edukační činnosti,
  • budete se podílet na koordinaci výstavby Památníku společně s koordinačním pracovníkem,
  • budete řídit tým památníku i lektorské a edukační programy Památníku a zajišťovat agendu skupinových návštěv včetně komentovaných prohlídek,
  • budete vytvářet plán veřejných akcí v Památníku a taktéž je realizovat,
  • budete komunikovat ze zahraničními partnery, rozvíjet spolupráci s tuzemskými i zahraničními institucemi.

Podrobnosti