Uzávěrka 11. 9.

Památník Karla Čapka – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 18. 8. 2019

Středočeský kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.

Platové zařazení: platová třída 13
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Předpoklady a požadavky na uchazeče (včetně struktury předložené koncepce na téma „Rozvojová koncepce Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, příspěvkové organizace do roku 2023“) naleznete na webových stránkách Středočeského kraje v sekci volná místa.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce do 11. 9. 2019 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5; obálku označte slovy „VŘ – ředitel/ka Památníku Karla Čapka“.