Uzávěrka 3. 6.

Orchestr Státní opery – konkurz (2. fagot s povinností 1. fagotu)

Publikováno 29. 3. 2022

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurz do Orchestru Státní opery na místo 2. fagot s povinností 1. fagotu.

Uchazeči si připraví tyto skladby:

První kolo: W. A. Mozart: Koncert B dur KV 191 – 1. a 2. věta

Druhé kolo: C. M. von Weber: Koncert F dur – 1. věta

Součástí konkurzu je přednes orchestrálních partů v obou kolech (budou zaslány elektronicky po přihlášení ke konkurzu).

Konkurz se uskuteční v pátek 17. června 2022 od 10 hodin ve Velkém orchestrálním sále v Provozní budově Státní opery, Legerova 75, Praha 1.

Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem, zašlete nejpozději do 3. června 2022 na adresu .