Uzávěrka 15. 11.

Orchestr ND – konkurz (tutti hráč/ka ve skupině II. houslí)

Publikováno 2. 9. 2022

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurz na místo tutti hráče/hráčky ve skupině II. houslí v Orchestru Národního divadla.

Uchazeči si připraví 1. a  2. větu s kadencí z jednoho z koncertů W. A. Mozarta ( G Dur KV 216, D Dur KV 218 nebo A Dur KV 219 ) a 1. a  2. větu z libovolného koncertu.

Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů, které budou uchazečům na vyžádání zaslány mailem.

Konkurz se uskuteční 1. prosince 2022 od 14.00 ve velké zkušebně Provozní budovy ND.

Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem zašlete nejpozději do 15. listopadu 2022 na adresu .