Uzávěrka 31. 5.

Orchestr Národního divadla – konkurz (tutti hráč ve skupině I. houslí)

Publikováno 16. 3. 2022

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurz na místo tutti hráče ve skupině I. houslí v Orchestru Národního divadla.

Uchazeči si připraví 1. a 2. větu s kadencí z jednoho z koncertů W. A. Mozarta (G Dur KV 216, D Dur KV 218 nebo A Dur KV 219) a 1. a  2. větu z libovolného koncertu.

Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů, které budou uchazečům na vyžádání zaslány mailem.

Konkurz se uskuteční 13. června 2022 od 10 hodin ve velké zkušebně Provozní budovy ND.

Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem zašlete nejpozději do 31. 5. 2022 na adresu.