Uzávěrka 5. 5.

Orchestr Národního divadla – konkurz (tutti hráč/hráčka ve skupině II. houslí)

Publikováno 27. 2. 2023

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurz na místo tutti hráče/hráčky ve skupině II. houslí v Orchestru Národního divadla.

Uchazeči si připraví 1. a 2. větu s kadencí z jednoho z koncertů W. A. Mozarta (G Dur KV 216, D Dur KV 218 nebo A Dur KV 219) a 1. a  2. větu z libovolného koncertu.

Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů, které budou uchazečům na vyžádání zaslány mailem.

Konkurz se uskuteční 16. května 2023 od 10 hodin ve velké zkušebně Provozní budovy ND.

Přihlášku, se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem zašlete
nejpozději do 5. května 2023 na adresu .