Uzávěrka 1. 2.

Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš – konkurz (viola)

Publikováno 10. 1. 2023
Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš, foto: Jan Dvořák

Ředitel Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR, nabízí volné místo pro občanského zaměstnance na pozici: člen/ka souboru – hráč/ka na violu.

Nabízíme:

 • pracovní pozici v jediném profesionálním tělese svého druhu v ČR,
 • hlavní pracovní poměr,
 • platové zařazení dle platných předpisů (12. PT) a odpovídající praxe,
 • další finanční osobní ohodnocení,
 • zaměstnanecké benefity a benefity dle Kolektivní smlouvy – FKSP (5 týdnů dovolené, 5 dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů, možnost zvýhodněného stravování, možnost ubytování, po dohodě možnost dálkového studia při zaměstnání, možnost Home office a další).

Požadujeme:

 • dokončené hudební vzdělání, minimálně na středoškolské úrovni,
 • muzikálnost, schopnost improvizace a organizační schopnosti,
 • zkušenosti s vedením kolektivu výhodou,
 • zpěv a orientace ve folklorním repertoáru vítány.

Přihlášky obsahující jméno, příjmení a kontaktní údaje zasílejte spolu se strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu nejlépe do 1. 2. 2023. Součástí přihlášky musí být souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR za účelem administrace tohoto výběrového řízení a vedení evidence uchazečů o zaměstnání. Bez vyjádření souhlasu nemohou být uchazeči zařazeni do výběrového řízení.

Přihlášení uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční ve středu 8. 2. 2023 ve 14 hodin v prostorách VUS Ondráš, Štefánikova 53a, Brno. Výběrové řízení bude probíhat dle níže uvedených požadavků.

Průběh výběrového řízení:

 • stupnice tříoktávová s příslušným rozloženým akordem a jeho obraty, rovnež tercie, sexty, oktávy;
 • přednesová skladba, např. rychlá věta z koncertu nebo sonáty, koncertantní skladba nebo etuda, hra zpaměti podmínkou;
 • hra z listu z repertoáru VUS Ondráš;
 • zpěv – dvě lidové písně (pomalá a rychlá);
 • improvizace – za doprovodu cimbálové muziky VUS Ondráš.

Předpokládaný nástup dle domluvy.