Uzávěrka 19. 6.

Opera Národního divadla – konkurz (I. a II. soprán, II. tenor, I. bas)

Publikováno 26. 5. 2023

Hudební ředitel Opery Národního divadla Robert Jindra vypisuje konkurzní řízení do operního sboru pro hlasovou skupinu I. a II. soprán, II. tenor, I. bas.

Předzpívání se bude konat ve čtvrtek dne 22. 6. 2023 v 10.00 ve sborovém sále historické budovy ND.

Uzávěrka konkurzu je v pondělí dne 19. 6. 2023.

Více informací