Uzávěrka 26. 6.

Olomoucký kraj – konkurz (Odbor kultury)

Publikováno 20. 6. 2019

Charakteristika vykonávané práce: posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy; koordinace veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje; koordinace výkonu jednotlivých fází daňového řízení.

Pracoviště: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova č. p. 1191/40a, Olomouc.
Požadavky:
– VŠ vzdělání právo výhodou
– znalosti oboru: daňový řád, zákon o kontrole, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, správní řád, zákon o krajích
– zvláštní odborná způsobilost:    pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum výhodou
– zkušenost v řízení kolektivu výhodou
– praxe ve veřejné správě výhodou
– praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
– jazykové znalosti cizí jazyk (angličtina, němčina nebo francouzština) výhodou
– další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office 2010), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet.
Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12.
Předpoklady: Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk; bezúhonnost.
Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu Krajský úřad Olomouckého kraje, Kancelář ředitele, Oddělení personální, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 26. 6. 2019 do 12 hodin. Kontaktní pracovník – vedoucí odboru: Zuzana Punčochářová, T 585 508 810, E