Uzávěrka 27. 7.

Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP – konkurz (sekretář/ka)

Publikováno 21. 7. 2022

Odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. města Prahy hledá sekretáře/ku.

Stručná náplň práce

  • vyřizování korespondence a administrativní agendy ředitele odboru
  • zpracovávání podkladů pro jednání ředitele odboru, zhotovování záznamů z jednání
  • administrativní podpora při vyřizování agendy odboru
  • komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek
  • vedení spisovny a archivu odboru
  • příprava spisů a dokumentů ke skartačnímu řízení a jejich předávání do správního archivu
  • zajišťování podkladů pro personální agendu zaměstnanců odboru
  • plnění úkolů hospodářky odboru (zajišťování objednávek kancelářských potřeb a vybavení, provádění inventarizace)
  • zajišťování pokladních služeb pro potřeby odboru

Podrobnosti