Občanská inspirace – konkurz (lektorka taneční a pohybové výchovy)

Publikováno 18. 11. 2022

Jedná se o kurzy pro předškoláky.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

  • zkušenosti s pedagogickou prací s dětmi předškolního věku, samostatnost, spolehlivost, včasný nástup na kroužek

Výhodou bude, pokud budete umět

  • motivovat děti k tanci a pohybu a vyhledat vhodný hudební doprovod napříč žánry, zajímavá dramaturgie

Podrobnosti