Uzávěrka 1. 8.

Nejvyšší kontrolní úřad – konkurz (kontrolor/ka)

Publikováno 21. 7. 2022

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) hledá kontrolora/ku mj. kultury. Jedná se o místo v Oddělení kontroly školství, sportu, vědy a kultury (zástup za MD/RD).

Co bude Vaše klíčová odpovědnost?

  • kontrolní činnost zaměřená zejména na oblast sociálních věcí a životního prostředí, školství, sportu, vědy a kultury a oblast zdravotnictví,
  • monitorování a analýza informací týkajících se sociálních věcí a životního prostředí, školství, sportu, vědy a kultury a oblast zdravotnictví,
  • rozbor informací týkajících se hospodaření státních organizací
  • analýza statistických, finančních a účetních dat
  • analýzy a zpracování odborných textů a analytických materiálů
  • zpracování stanovisek k materiálům ústředních orgánů a jiných subjektů
  • zpracování připomínek k předloženým interním a externím dokumentům
  • komunikace a zpracování materiálů v oblasti mezinárodní spolupráce nejvyšších kontrolních institucí v rámci INTOSAI a EUROSAI

Podrobnosti