Uzávěrka 31. 3.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského – konkurz (asistent/ka ředitelky – vědecko-výzkumný pracovník/ce)

Publikováno 17. 3. 2022

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, státní příspěvková organizace, hledá vhodného kandidáta/ku na pozici asistenta/ky ředitelky organizace/vědecko-výzkumného pracovníka/ce.

Náplň práce:

  • zabezpečení veškeré administrativní agendy ředitelky organizace
  • zajištění plnění úkolů spojených s administrativou poradních orgánů ředitelky muzea a jejich koordinace s cílem zajistit mezioborové plnění úkolů muzea
  • participace na předkládání materiálů NPMK pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se všemi odbory NPMK
  • odborná a jazyková spolupráce v rámci plnění úkolů v oblasti zahraniční korespondence NPMK
  • spolupráce s jednotlivými odbory NPMK; spolupráce na koordinaci a metodickém usměrňování spisové služby dle platných předpisů
  • samostatné řešení dílčích vědecko-výzkumných úkolů v oblasti dějin českého školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na úkoly odboru historicko-pedagogického

Podrobnosti