Uzávěrka 13. 1.

Národní památkový ústav (Žďár nad Sázavou) – konkurz (památkář/ka)

Publikováno 15. 12. 2022

Památkář/ka – garant/ka území a specialista/ka na lidovou architekturu.

Předpokládaný nástup: duben 2023
Doba sjednávaného pracovního úvazku: doba určitá (zástup za rodičovskou dovolenou)
Místo výkonu práce: Žďár nad Sázavou

Hledáme:

• zodpovědného a samostatného kolegu či kolegyni s organizačními a komunikačními schopnostmi v systému státní správy ČR a oboru památkové péče

• VŠ vzdělání se zaměřením: historické, uměnovědné vědy, dějiny umění a jiné kulturní historické vědy, vhodně architektura a stavebnictví

• výborná znalost českého jazyka (zejména v písemném projevu)

• schopnost práce se stavební dokumentací

• uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Word, Excel, PowerPoint atd.)

• aktivního řidiče (sk. B)

• trestní a morální bezúhonnost

• pečlivost a důslednost

Nabízíme:

• zajímavou a naplňující práci ve stabilní, celorepublikově fungující příspěvkové organizaci Ministerstva kultury ČR

• profesní rozvoj v souladu s osobními i podnikovými potřebami, účast na odborných konferencích a vzdělávacích projektech

• platové podmínky dle zákona 262/2006 Sb., v platném znění (maximálně 12. platová třída)

• plný úvazek

• pružnou pracovní dobu

• příspěvek na stravování

• výhodný tarif pro mobilní volání

• dovolenou odpovídající délce pracovního poměru, max. pět týdnů v kalendářním roce

• volné vstupy na hrady zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Výhodou:

• znalost Památkového zákona a agendy státní památkové péče

• znalost lidové architektury

• aktivní přístup k používání PC a ochota rozvíjet své zkušenosti na poli elektronických databází a archivačních systémů

• publikační činnost v oboru

Pracovní náplň památkáře/ky a specialisty/ky na lidovou architekturu:

• zpracování písemných vyjádření, odborná pomoc a konzultační činnost projektantům, vlastníkům kulturních památek a správním orgánům státní památkové péče

• konzultační a vyjadřovací činnost NPÚ v oboru péče o památkově chráněné objekty a plošně chráněné území

• spolupráce se specialisty a s garanty památkové péče pro agendu stavebních památek a památkově chráněných území

• tvorba operativní dokumentace památkového fondu v Kraji Vysočina

• evidence a dokumentace nemovitých památek v regionu

• příprava podkladů na prohlašování objektů za kulturní památku

• další související činnosti, včetně průzkumu příslušného památkového fondu a jeho prezentace

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici na uvedenou adresu zašlete:

  •  motivační dopis s vyjádřením mj. i vlastní představy o práci
  •  strukturovaný profesní životopis vč. podrobného přehledu realizované praxe
  •  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Požadované podklady zašlete v zalepené obálce do pátku 13. 1. 2023 do 10 hodin.

Na obálku uveďte: „Výběrové řízení – památkář/ka – garant/ka území a specialista/ka na lidovou architekturu – neotvírat“.

Adresa pro doručení přihlášek do výběrového řízení:

Národní památkový ústav,
Územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč

Na základě předložených podkladů proběhne užší výběrové řízení pro zvané uchazeče ve dnech od 16. 1. do 20. 1. 2023 spojené s ústním pohovorem. O účasti na osobním pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit v průběhu řízené bez uvedení důvodu.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.